دسترسی سریع
فضل‌الله ادیب‌نیا
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. مكان يابي جدا از محدوده مبتني بر شبكه عصبي و گره لنگر در شبكه حسگر بي سيم سيار

عباسعلي سرداري زارچي, فضل اله اديب نيا, علي محمد لطيف (1400)، سومين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم كاربردي، بروجرد (شماره: 25385)

2. مروري بر سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي SDN-IoT مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند

ذكريا رئيسي, فضل اله اديب نيا, سيداكبر مصطفوي (1400)، بيستمين كنفرانس ملي دانشجويي مهندسي برق ايران، كرمانشاه (شماره: 25094)

3. سيستم تشخيص نفوذ براي شبكه هاي بي سيم مش با استفاده از دسته بندي ماشين پشتيبان برداري و انتخاب ويژگي مبتني بر ژنتيك و زنبور عسل

ذكريا رئيسي, فضل اله اديب نيا, سيداكبر مصطفوي (1399)، پنجمين كنفرانس ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي، تربت حيدريه (شماره: 24654)

4. امنيت داده ها در رايانش ابري با استفاده از مدل Paws

معصومه جعفري, فضل اله اديب نيا (1399)، ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك، 2 مركزي (شماره: 23336)

5. A cuckoo search optimization based method for feature selection

Zahra Shojaei, Seyed Abolfazl Shahzadeh Fazeli, , Fazlolah Adibnia (2019), 3rd international conference on soft computing, گيلان (No: 21364)

6. A novel parallel jobs scheduling algorithm in the cloud computing

Zahra Mohtajollah, Fazlolah Adibnia (2019), 9th international conference on computer and knowledge engineering (iccke 2019), مشهد (No: 21264)

7. روشي جديد جهت مديريت تحرك در پروتكل RPL با رويكرد مسيريابي مبتني بر محتوا

آوا مهجوري مجد, فضل اله اديب نيا (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 20218)

8. ارائه الگوريتم زمانبندي گردش كار با رويكرد مدل امنيتي جديد و امكان انتخاب بهترين حالت توسط كاربر

مائده مهرآوران, محمدرضا پژوهان, فضل اله اديب نيا (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 20221)

9. مروري بر الگوريتم هاي تعادل بار در محاسبات ابري

صديقه باقري, فضل اله اديب نيا, سيداكبر مصطفوي (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18053)

10. ارائه يك الگوريتم مكان يابي امن مبتني روش مركز ثقل وزن دار

سيدصابر بني هاشميان, فضل اله اديب نيا, مهدي آقا صرام (1395)، دومين كنفرانس حوادث و آسيب پذيري هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (آپا 2)، مشهد (شماره: 14933)

11. راهكار بهبود امنيت در سبكه هاي رايانش ابري موبايل براساس معماري سي كلود

سيده مريم عمادي جمالي, فضل اله اديب نيا (1395)، دومين كنفرانس حوادث و آسيب پذيري هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (آپا 2)، مشهد (شماره: 14934)

12. ارزيابي الگوريتمهاي آموزش بر عملكرد شبكه عصبي چند لايه در مكان يابي شبكه هاي حسگر بيسيم

سيدصابر بني هاشميان, فضل اله اديب نيا, مهدي آقا صرام (1395)، هشتمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش، همدان (شماره: 12416)

13. مكان يابي در شبكه حسگر بيسيم با استفاده از شبكه عصبي بهينه

سيدصابر بني هاشميان, فضل اله اديب نيا, مهدي آقا صرام (1395)، چهل و هفتمين كنفرانس رياضي ايران، كرج (شماره: 12419)

14. بهبود توازن بار در رايانش ابري با استفاده از رفتار زنبورهاي عسل

فاطمه بمانعلي, فضل اله اديب نيا (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران (شماره: 12730)