دسترسی سریع
حسین افراسیابی

حسین افراسیابی

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه شیرازجامعه‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه شیرازجامعه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
1400-دانشگاه یزدنماینده معاونت آموزشی در کارگروه بهره‌وری دانشگاه یزد
13971401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13981400دانشگاه یزدمشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
13981400دانشگاه یزدرئیس نظام پیشنهادها
13961398دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13951396دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی
13951396دانشگاه یزدسرپرست معاون پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13931395دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
13901393دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
13901391دانشگاه یزدمدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق کیفی
نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مخاطرات و نااطميناني هاي اقتصادي و اجتماعي
روابط خانواده
پژوهش كيفي

اطلاعات تماس

hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hafrasiabi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲34
31232932 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)