دسترسی سریع
سید علیرضا افشانی

سید علیرضا افشانی

استاد، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه اصفهانجامعه‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه علامه طباطباییجامعه‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه اصفهانپژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزددبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان یزد
1397-دانشگاه یزدرئیس پردیس آزادی
1399-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۳) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13991401دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های دولتی استان
13951397دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
13931396دانشگاه یزدسرپرست پژوهشکده تعاون
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کاربرد روش های کمی پیشرفته در تحقیقات اجتماعی
روش تحقیق کمی پیشرفته
روشهای پیشرفته تحلیل داده ها
بررسی مسایل اجتماعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مسايل و آسيبهاي اجتماعي
مسايل گروههاي اجتماعي با تاكيد بر زنان و جوانان
مسايل شهري

اطلاعات تماس

afshanialireza [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/afshani ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲
3123۳۵۳۰ 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)