دسترسی سریع
عبدالله آقائی

عبدالله آقائی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنر
کارشناسی ارشد13881390دانشگاه علامه طباطبائیفلسفه هنر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آرای متفکران در باب هنر (1)
جامعه‌شناسی هنر
سمینار (مباحث میان‌رشته‌ای) (کارشناسی ارشد نقاشی)
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری (1 و 2)
تجزیه، تحلیل و نقد آثار نقاشی
تجزیه، تحلیل و نقد آثار رسانه‌ای معاصر
آشنایی با هنر در تاریخ
هنر کتاب‌آرایی در ایران
اقتصاد هنر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زيباشناسي و فلسفه هنر
نظريه و نقد هنر
روش شناسي هنر
نقاشي ايراني

اطلاعات تماس

a.aghaie [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/A.Aghaie دانشکده هنر و معماری
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )