دسترسی سریع
امین‌الدین حاجی

امین‌الدین حاجی

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881393دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
کارشناسی ارشد13801382دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
کارشناسی13761380دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961397دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندمدیر مرکز رشد واحدهای فناور
13841397دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندمدیر گروه مهندسی نساجی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی نساجی
1398-دانشگاه یزدنماینده مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی در دانشکده نساجی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصلاح سطح منسوجات
رنگرزی
شیمی آلی مهندسی
شیمی مواد نساجی
شیمی فیزیک جذب مواد رنگزا

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رنگرزي و چاپ منسوجات
اصلاح سطح الياف و پليمرها
تصفيه پسابهاي نساجي و صنعتي
نانوفناوري در اصلاح الياف، منسوجات و پليمرها

اطلاعات تماس

ahaji [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ahaji/fa ساختمان فنی ۳- اتاق ۳۵۱
31232630
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 29)