دسترسی سریع
بهروز احمدی ندوشن

بهروز احمدی ندوشن

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه مک گیل کانادامهندسی سازه
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه مک گیل کانادامهندسی سازه
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش سازه دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهینه‌سازی
سمینار و روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
ریاضیات عالی مهندسی
سدهای بتنی
مقاومت مصالح 2

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بهينه سازي و طراحي بهينه سازه ها
پايش سلامت سازه ها
قابليت اعتماد سازه ها
كنترل سازه ها در برابر زلزله

اطلاعات تماس

behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/behroozahmadi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶
31232482 38200135
اتاق مجازی