لینک های ضروری
بهروز احمدی ندوشن

بهروز احمدی ندوشن

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه مک کیل کاناداسازه
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه مک کیل کاناداسازه
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش سازه دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سمینار و روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
بهینه‌سازی
ریاضیات عالی مهندسی
سدهای بتنی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی سازه‌ها
کنترل سازه‌ها
کاربرد روش‌های هوش مصنوعی در مهندسی عمران

اطلاعات تماس

behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ahmadi
https://pws.yazd.ac.ir/behroozahmadi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶
31232482 38200135