دسترسی سریع
احمد احمدی یزدی

احمد احمدی یزدی

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13941398دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد13921394دانشگاه یزدمهندسی صنایع
کارشناسی13881392دانشگاه یزدمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت گروه مهندسی صنایع
1400-گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزدمسئول برگزاری سمینارهای دکترا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل کیفیت آماری
کنترل کیفیت آماری پیشرفته
آمار مهندسی
تئوری احتمالات و کاربرد آن
بازاریابی
مدیریت عملیات خدماتی
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

a.ahmadiyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
035-31232408 38211792
اتاق مجازی