دسترسی سریع
احمد احمدی یزدی

احمد احمدی یزدی

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13941398دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد13921394دانشگاه یزدمهندسی صنایع
کارشناسی13881392دانشگاه یزدمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل کیفیت آماری
کنترل کیفیت آماری پیشرفته
آمار مهندسی
تئوری احتمالات و کاربرد آن
بازاریابی
مدیریت عملیات خدماتی
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

a.ahmadiyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
31232408 38211792
اتاق مجازی