لینک های ضروری
مرتضی احمدیه یزدی
مربی، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸رورکی هندوستانمهندسی زلزله
کارشناسی۱۳۵۹۱۳۶۴بنگلور هندوستانعمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1383-دانشگاه یزدعضو ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه
1380-دانشگاه یزدمدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
1370-دانشگاه یزدمسئول پیگیری و راه‌‌اندازی دفتر فنی دانشگاه
13721375دانشگاه یزدمسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
محاسبات عددی
تحلیل سازه‌ها
مصالح ساختمانی
مهندسی زلزله
بارگزاری متره و برآورد سازه‌ای مصالح بنایی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مقاوم سازی سازه‌ها در مقابل نیروهای ناشی از زلزله واحدهای ارائه شده

اطلاعات تماس

mahmadiyeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ahmadiyeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه سوم،‌ اتاق ۳۲۱
۳۵۲۵۰۲۹۱ ۳۸۲۰۰۱۳۵