لینک های ضروری
مرتضی احمدیه یزدی

مرتضی احمدیه یزدی

مربی، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸رورکی هندوستانمهندسی زلزله
کارشناسی۱۳۵۹۱۳۶۴بنگلور هندوستانعمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1383-دانشگاه یزدعضو ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه
1370-دانشگاه یزدمسئول پیگیری و راه‌‌اندازی دفتر فنی دانشگاه
13801388دانشگاه یزدمدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
13721375دانشگاه یزدمسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
محاسبات عددی
تحلیل سازه‌ها
مصالح ساختمانی
مهندسی زلزله
پروژه متره و برآورد
بارگذاری
سازه‌ های مصالح بنایی مقاوم در برابر زلزله

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مقاوم سازی سازه‌ها در مقابل نیروهای ناشی از زلزله

اطلاعات تماس

mahmadiyeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ahmadiyeh
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه سوم،‌ اتاق ۳۲۱
35250291 38200135