دسترسی سریع
رضا اکبری

رضا اکبری

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911397دانشگاه تهرانشهرسازی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تهرانشهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهرانمهندسی عمران - نقشه برداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971401دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی شهرسازی
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
1401-دانشگاه یزدرئیس دانشکده هنر و معماری
1399-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اندیشه های فلسفی شهر (دکتری شهرسازی)
حکمت و اندیشه اسلامی - ایرانی شهرسازی (دکتری شهرسازی)
نظریه های برنامه ریزی شهری (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر اندیشه های اسلامی (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)
کارگاه برنامه‌ریزی شهری ۱ و 2 (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)
برنامه ریزی ملی و منطقه ای در جهان (کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای)
سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) پیشرفته (کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای)
فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای طراحی (کارشناسی ارشد طراحی شهری)
کارگاه شهرسازی 5 (آماده‌سازی زمین)
مبانی و روش‌های برنامه‌ريزی شهری
تاریخ شهر و شهرسازی جهان - ایران
مدل‌های کمی در شهرسازی
کاربرد نقشه برداری در شهرسازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

r_akbari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/akbari گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، (حیاط مرتاض)
035-36228833 035-31234546
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)