دسترسی سریع
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه شیرازریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی
محاسبات عددی فنی
معادلات با مشتقات جزئی
نرم‌افزارهای ریاضی
مبانی آنالیز عددی
جبرخطی عددی
مبانی سیستم‌های دینامیکی
دستگاههای دینامیکی (۱)-ارشد
معادلات دیفرانسیل کسری-ارشد
ریاضی مهندسی
دستگاههای دینامیکی گسسته-ارشد

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سيستمهاي ديناميكي
رياضيات زيستي
معادلات ديفرانسيل

اطلاعات تماس

akrami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/akrami ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232454 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)