لینک های ضروری
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه شیرازریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی
محاسبات عددی فنی
معادلات با مشتقات جزئی
نرم‌افزارهای ریاضی
مبانی آنالیز عددی
جبرخطی عددی
مبانی سیستم‌های دینامیکی
دستگاههای دینامیکی (۱)-ارشد
معادلات دیفرانسیل کسری-ارشد
ریاضی مهندسی
دستگاههای دینامیکی گسسته-ارشد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات دیفرانسیل (عادی و کسری)
سیستم‌های دینامیکی
ریاضیات زیستی

اطلاعات تماس

akrami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/akrami ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232454 38210695