لینک های ضروری
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

1. بررسي انشعاب به روش هندسي در مدل بيماري هاي واگيردار SIR با نرخ شيوع استاندارد

اذين وثوقي منفرد, محمد حسين اكرمي ابرقويي (1398).، دهمين سمينار هندسه و توپولوژي، اهواز

2. Dynamics and Forward Bifurcation of an Epidemic Model with Logistic Growth

, (2019)., 50th Annual Iranian Mathematics Conference, شيراز

3. Fold Bifurcation in a host-parasitoid model with strong Allee effect

Shiva Parsaei, (2018)., 14th Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, زنجان

4. روش تفاضلات متناهي غيراستاندارد در حل يك مدل بيماري واگيردار

زهرا گنجائي, محمد حسين اكرمي ابرقويي (1397).، هفتمين سمينار آناليز عددي كاربردهاي آن، كرمان

5. Well-posedness in fractional differential equations

, (2016)., 13th International Seminar on Differential Equations Dynamical Systems and Applications, اصفهان

6. Local dynamics of a discrete Host-Parasite model

, (2016)., 13th International Seminar on Differential Equations Dynamical Systems and Applications, اصفهان