دسترسی سریع
علی‌اصغر علمدار یزدی

علی‌اصغر علمدار یزدی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه یومیست منچستر انگلستانمهندسی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۵۵۱۳۵۶دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکامهندسی نساجی
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۶کالج نساجی و علوم فیلادلفیا آمریکامهندسی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
13991399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13991399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13991399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه‌های آزاد استان
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی استان
13931399دانشگاه یزدنماینده رییس دانشگاه در شورای دانشگاه
13921399دانشگاه یزدمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه
13901392دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی نساجی
13841386دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریسندگی‌های مدرن
مکانیک ساختمانی نخ و پارچه
فیزیک و مکانیک نخ و پارچه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فرش
خواص مكانيكي و فيزيكي پارچه هاي تاري پودي
كامپوزيت هاي منسوجي

اطلاعات تماس

aalamdar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/alamdar/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232580 و 31233528 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)