دسترسی سریع
سید کاظم علوی لنگرودی

سید کاظم علوی لنگرودی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه شیرازعلوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه تربیت معلم تهرانعلوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۵دانشگاه اصفهانعلوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951395دانشگاه یزدسرپرست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه علوم تربیتی
13811383دانشگاه یزدمدیر گروه علوم تربیتی
13711377دانشگاه یزددبیر شورای فرهنگی
13711377دانشگاه یزدمدیر امور فرهنگی
13751376دانشگاه یزدمدیر امور فرهنگی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت
اصول برنامه‌ریزی آموزشی
روش تحقیق پیشرفته
نظریه‌های برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی درسی آموزش ابتدایی
روش‌های ارزشیابی آموزشی
روش‌ها و فنون تدریس
راهبردها و روش‌های آموزش
تعلیم و تربیت پیشرفته اسلامی
پایان‌نامه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

kalavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232946
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )