دسترسی سریع
حمید علامی

حمید علامی

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه اصفهانآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه اصفهانآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه شیراززبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول و روش ترجمه (کارشناسی)
ترجمه ساده (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
روش تحقیق (دکتری)
جامعه‌شناسی زبان (کارشناسی ارشد)
تجزیه و تحلیل کلام (کارشناسی ارشد)
تجزیه و تحلیل کلام (دکتری)
نگارش پیشرفته (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

hallami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hallami ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232069 38212788
اتاق مجازی