دسترسی سریع
سید محمدتقی المدرسی

سید محمدتقی المدرسی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه Southampton بریتانیابرق - پردازش هوشمند
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه صنعتی اصفهانمخابرات - سیستم
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه صنعتی اصفهانالکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13921395دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13841385دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13821384دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات مهندسی
13811384دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
13801381دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مخابرات پیشرفته
شبکه‌های عصبی
سیستم مخابرات دیجیتال
سیستم‌های مخابراتی آنالوگ
سیستم‌های خطی
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
آشنایی با مهندسی برق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
يادگيري ماشين
فناوري هاي عصبي
شبكه هاي زيست يار

اطلاعات تماس

smta [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/smta ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
312323۸۹ 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)