دسترسی سریع
نصرت‌الله امانیان

نصرت‌الله امانیان

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13661372دانشگاه ایالتی یوتا-آمریکاعمران-سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد13631366دانشگاه ایالتی یوتا-آمریکاعمران-سازه های هیدرولیکی
کارشناسی13571361دانشگاه لوئیزیانا-آمریکامهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش آب
1397-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13861388دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
13731378دانشگاه یزدرئیس دانشکده عمران
13731375دانشگاه یزددبیر شورای پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات
هیدرولیک کانال های باز
آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک
بناهای آبی
اصول مهندسی سد
هیدرولیک پیشرفته
طراحی هیدرولیکی سازه ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فرسايش در مجاورت پايه هاي پلها
رواناب و فرسايش در دامنه هاي مركب
هيدروليك سر ريز هاي مركب
هيدروليك سرريزهاي كنگره اي و كليد پيانويي

اطلاعات تماس

namanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۹
31232471 38200135
اتاق مجازی