دسترسی سریع
عباس مزیدی

عباس مزیدی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۹دانشگاه شیرازمهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه یزدمهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک- طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های دولتی و فرهنگیان
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) فنی و مهندسی دور نهم هیأت ممیزه
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های دولتی استان
13961400دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک پیشرفته
آئروالاستیسیته
سیستم‌های دینامیکی
دینامیک ماشین
دینامیک
ارتعاشات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ديناميك و ارتعاشات سازه‌هاي انعطاف پذير
تحليل آيروالاستيسيته و پايداري سازه‌ها
مدلسازي و تحليل ساختارهاي جديد هوافضايي با توجه به رويكرد آينده صنعت هوافضا
تحليل مكانيزم‌هاي برداشت انرژي از انرژي‌هاي تجديدپذير

اطلاعات تماس

amazidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mazidi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232487 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)