دسترسی سریع
محبوبه امینی

محبوبه امینی

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه تهرانحقوق کیفری و جرم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه تهرانحقوق کیفری و جرم‌شناسی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه شیرازحقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مقدمه علم حقوق
متون حقوقی به زبان انگلیسی
تاریخ تحولات حقوق کیفری
جرم‌شناسی
حقوق جزای عمومی و اختصاصی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جرم شناسي
كيفرشناسي
آيين دادرسي كيفري
حقوق جزايي

اطلاعات تماس

mamini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mamini ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۳۲
31233589
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )