دسترسی سریع
قاسم امیریان

قاسم امیریان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه برمن آلمانمهندسی مکانیک، ساخت و تولید
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرس تهرانمهندسی مکانیک، ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی مکانیک، طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی دانشکده علوم و فناوری‌های راهبردی
1394-دانشگاه یزدرئیس مرکز فناوری
13961400دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی مکانیک
13921393بنیاد ملی نخبگانرئیس بنیاد نخبگان استان یزد
13901392دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی مکانیک
13881390دانشگاه یزدمدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی، رییس دفتر استعدادهای درخشان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
CAD/CAM پیشرفته (ارشد)
CNC پیشرفته (ارشد)
سیستم‌های تولید صنعتی (ارشد)
روش‌های تولید و کارگاه
طراحی قالب و پرس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روشهاي ساخت مدرن
ماشينكاري
شكلدهي
ماشينهاي كنترل عددي

اطلاعات تماس

gamirian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/gamirian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۷۹
31232621 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)