دسترسی سریع
سید عباس میرجلیلی

سید عباس میرجلیلی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه لیدز انگلستانتکنولوژی نساجی- بافندگی و مکاترونیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری نساجی
13871390دانشگاه یزدعضو هیئت ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده فنی و مهندسی
13791381دانشگاه یزدرییس دانشکده مهندسی نساجی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک و فیزیک پارچه (دکتری)
تئوری ساختمانی پارچه و دینامیک بافندگی (کارشناسی ارشد)
بافندگی، بافندگی حلقوی، دینامیک پارچه/ماشین و زبان تخصصی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصفيه پساب هاي رنگرزي كارخانجات نساجي
مطالعه و تحقيق بر روي پارچه هاي فيلتري مورد استفاده در تصفيه مواد كنستانتره معدني

اطلاعات تماس

amirjalili [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amirjalili ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232628 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)