لینک های ضروری
محمد‌علی امر‌اللهی

محمد‌علی امر‌اللهی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه اتاگو نیوزیلندشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه خوارزمیشیمی آلی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه تهرانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901392پارک علم و فناوری یزدرییس
13881390دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13801388دانشگاه یزدمعاون دانشجویی و فرهنگی
13781380دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحث نوین در شیمی آلی (دکتری)
سنتز و شیمی ترکیبات هتروسیکل (کارشناسی ارشد)
سنتز ترکیبات آلی (کارشناسی ارشد)
شیمی عمومی (کارشناسی)
شیمی آلی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (کارشناسی)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز ترکیبات آلی
سنتز مشتقات فلوئوره ترکیبات هتروسیکل به منظور استفاده در سیستم‌های بیولوژیکی

اطلاعات تماس

mamrollahi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/amrollahi
https://pws.yazd.ac.ir/amrollahi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232676 38210644