دسترسی سریع
محمد‌علی امر‌اللهی

محمد‌علی امر‌اللهی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه اتاگو نیوزیلندشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه خوارزمیشیمی آلی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه تهرانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدعضو کارگروه بهره‌وری دانشگاه
1400-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1400-دانشگاه یزدجانشین رئیس دانشگاه در دوره هشتم و نهم هیأت ممیزه
13991402دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13901392پارک علم و فناوری یزدرییس
13881390دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13801388دانشگاه یزدمعاون دانشجویی و فرهنگی
13781380دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحث نوین در شیمی آلی (دکتری)
سنتز و شیمی ترکیبات هتروسیکل (کارشناسی ارشد)
سنتز ترکیبات آلی (کارشناسی ارشد)
شیمی عمومی (کارشناسی)
شیمی آلی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (کارشناسی)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز هتروسيكل هاي نو
سنتز نانو كاتاليست هاي مغناطيسي و استفاده از آنها در ساخت هتروسيكل ها
استخراج مواد موثر از مواد زايدطبيعي

اطلاعات تماس

mamrollahi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amrollahi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232676 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)