دسترسی سریع
عبدالحمید انصاری

عبدالحمید انصاری

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه بریستول انگلستانژئوفیزیک اکتشافی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی معدن- اکتشاف
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی معدن- اکتشاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری
1396-دانشگاه یزدمشاور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
1385-وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو کمیته مهندسی معدن شورای عالی برنامه‌ریزی
13991402دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۳) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13971402دانشگاه یزدرئیس پردیس فنی و مهندسی
13901396دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی و رئیس انتشارات دانشگاه یزد
13951395دانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهش و فناوری
13871389دانشگاه یزدرییس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13861387دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13851386دانشگاه یزدمدیر گروه اکتشاف

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئوفیزیک اکتشافی ۱ و ۲
چاه‌پیمایی
زبان تخصصی معدن
هیدروژئولوژی پیشرفته
طراحی پروژه‌های ژئوفیزیکی
آب‌‌های زیرزمینی
آب‌شناسی کاربردی
ژئوفیزیک مهندسی
دورسنجی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژئوفيزيك اكتشافي (روش هاي مگنتومتري، گراني سنجي، ژئوالكتريك در اكتشاف منابع زيرزميني)
سنجش از دور در اكتشاف منابع زيرزميني
هيدروژئولوژي و اكتشاف آب

اطلاعات تماس

h.ansari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ansari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۳
31232517 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)