لینک های ضروری
سید محمد انوریه

سید محمد انوریه

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه یزدریاضی محض (جبر)
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی محض (جبر)
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه یزدریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951395دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13931395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی
13891391دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی
13791383دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر ۱، ۲
جبر خطی
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
نظریه حلقه و مدول
نظریه سرشت و نمایش گروه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه گروه
نظریه حلقه و مدول
نظریه ابر ساختارهای جبری

اطلاعات تماس

anvariyeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/anvariyeh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۶
31232705 38210695