دسترسی سریع
محمد‌رضا عارف

محمد‌رضا عارف

استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه استنفورد آمریکامهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۵۴۱۳۵۵دانشگاه استنفورد آمریکامهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۴۹۱۳۵۴دانشگاه تهرانمهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
---عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
---عضو شورای انقلاب فرهنگی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

aref [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
31232386 38200144
اتاق مجازی