دسترسی سریع
بهزاد آریا

بهزاد آریا

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911394دانشگاه شهیدبهشتیفیزیولوژی ورزش
کارشناسی ارشد13881390دانشگاه تهرانفیزیولوژی ورزش
کارشناسی13841388دانشگاه تهرانتربیت بدنی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیولوژی ورزش
اصول و روش‌شناسی تمرین
تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی کودکان
ورزش و بیماری‌ها
کار با وزنه
شنا

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

b.aria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی
31233272
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)