دسترسی سریع
آزیتا اسعدی

آزیتا اسعدی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه علم و صنعت ایرانعمران مهندسی زلزله
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه تهرانعمران- سازه
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۶۸دانشگاه تهرانراه و ساختمان

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13771383دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
بار گذاری
مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک
مهندسی سیستم‌ها
آزمایشگاه مقاومت
فولادی یک
مقاومت مصالح
تِوری الاستیسیته-ارشد سازه
ارتعاشات تصادفی-دکتری سازه
تحلیل خطر پذیری سازه ها -ارشد
زلزله شناسی-دکتری خاک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مهندسي زلزله
تحليل خطر زلزله
ارزيابي لرزه اي سازه ها
ژئوتكنيك

اطلاعات تماس

aasadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aasadi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۰
31232467 38200135
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)