دسترسی سریع
فائزه اسدیان اردکانی

فائزه اسدیان اردکانی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه علامه طباطباییمدیریت گردشگری
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه یزدمدیریت صنعتی
کارشناسی13851389دانشگاه یزدمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مطالعات تطبیقی سیاست های گردشگری
مدیریت رفتار سازمانی
تحقیق در عملیات (2)
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی
آمار برای اقتصاد (2)
ریاضیات کاربردی در گردشگری
آشنایی با سازمان‌های مرتبط با گردشگری
گردشگری شهری
آشنایی با موزه‌ها
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی
آداب سفر در اسلام
فرهنگ عامه
روش تحقیق در مدیریت
اقتصاد حمل و نقل
مدیریت عملیات
آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان
مدیریت پروژه
کارآموزی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مباحث كمي در مديريت گردشگري
مباحث مرتبط با گردشگري مذهبي
مباحث مرتبط با توسعه و برنامه ريزي در حوزه گردشگري
كارآفريني در گردشگري

اطلاعات تماس

faezehasadian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/faezehasadian/fa/ دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اتاق ۱۱۳
03538210311
اتاق مجازی