دسترسی سریع
عباس عسکری ندوشن

عباس عسکری ندوشن

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه اصفهانپژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۳) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه
1402-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های دولتی و فرهنگیان استان
13991401دانشگاه یزدرئیس کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم ممیزه
13971399دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
13961397دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی
13901393دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برآورد شاخص‌های جمعیتی (کارشناسی ارشد)
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
مبانی جمعیت‌شناسی (کارشناسی)
روش های غیرمستقیم برآوردهای جمعیتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ازدواج و خانواده
تعيين كننده ها/ پيامدها/ سياست هاي فرزندآوري
مهاجرت و جابجايي هاي جمعيتي

اطلاعات تماس

aaskarin [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aaskarin دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)، طبقه دوم
31232931 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)