دسترسی سریع
عباس عسکری ندوشن

عباس عسکری ندوشن

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه اصفهانپژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های دولتی استان
13971399دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
13961397دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی
13901393دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برآورد شاخص‌های جمعیتی (کارشناسی ارشد)
نرم‌افزارهای جمعیتی (کارشناسی ارشد)
دیدگاه‌ها و سیاست‌های جمعیتی معاصر (کارشناسی ارشد)
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری (کارشناسی ارشد)
تحلیل‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
کاربرد جمعیت‌شناسی (کارشناسی)
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نگرش ها و رفتارهاي جمعيتي خانواده
تحليل هاي مهاجرت در ايران
الگوهاي رفتاري و جمعيتي مرتبط با حوزه سلامت و مرگ و مير
مسائل جمعيتي جوانان (ازدواج، اشتغال، مسكن و ...)

اطلاعات تماس

aaskarin [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aaskarin پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)
31233۳۲۵ 38210643
اتاق مجازی