دسترسی سریع
فرحناز آیتی‌زاده تفتی

فرحناز آیتی‌زاده تفتی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۹۰دانشگاه هومبولت برلین/ آلمانروانشناسی ورزش
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه اصفهانتربیت بدنی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه تهرانتربیت بدنی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه ورزش کارکنان دانشگاه
13981402دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی اقتصاد، مدیریت و حسابداری و تربیت بدنی پردیس آزادی
13991401دانشگاه یزدرئیس بخش تربیت بدنی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش تربیت بدنی
1392-اداره تربیت بدنیمسئول انجمن شنا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زبان انگلیسی
روانشناسی ورزش
رشد حرکتی
بسکتبال
شنا و ورزش های آبی
یادگیری حرکتی
آزمایشگاه رفتار حرکتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روانشناسي ورزش
رفتارحركتي

اطلاعات تماس

fayati [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fayati ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232910 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)