دسترسی سریع
سید محمد‌حسین آیت‌اللهی

سید محمد‌حسین آیت‌اللهی

دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۸۰دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۵۸۱۳۶۲آکلاهما نورمن آمریکامعماری
کارشناسی۱۳۵۲۱۳۵۸آکلاهما نورمن آمریکامعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی دور هشتم هیئت ممیزه
13961397دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر
13921396دانشگاه یزدرئیس دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انرژي هاي تجديد ناپذير
روانشناسي محيط
تئوري هاي برخاسته از زمينه

اطلاعات تماس

hayatollahi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hayatollahi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
36223700 ۳۶۲۲۴۲۲۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)