دسترسی سریع
قاسم اعظمی‌راد

قاسم اعظمی‌راد

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی مکانیک، ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک، ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی مکانیک
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه
مقاومت مصالح
نقشه‌کشی صنعتی
ریاضی مهندسی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر
تحليل المان محدود روش هاي مختلف ساخت
طراحي قالب هاي تزريق پلاستيك و تحليل فرآيندي آن در نرم افزارهاي مربوطه
تعيين تاثير پارامترهاي موثر در روش هاي مختلف ساخت به كمك روشهاي آماري و بهينه سازي به صورت خودكار

اطلاعات تماس

azamirad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/azamirad/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۳
31233081 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)