دسترسی سریع
روح‌الله عزیزی تفتی

روح‌الله عزیزی تفتی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
14001402دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت
13991402دانشگاه یزددبیر کمیته اصلاح الگوی مصرف شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مقاومت مصالح
نقشه‌کشی صنعتی ۲
ماشین‌های کنترل عددی
پلاستیسیته عملی و تغییرشکل فلزات
شناخت فلزات صنعتی
شکل‌دهی فلزات (کارشناسی ارشد)
آنالیز شکل‌دهی فلزات (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شكل‌دهي ورقي فلزات
شكل‌دهي حجمي فلزات
طراحي، ساخت و مهندسي به كمك كامپيوتر
فرآيندهاي ساخت و توليد

اطلاعات تماس

azizitafti [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/azizi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۹
31232485 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)