دسترسی سریع
نسرین بابائیان

نسرین بابائیان

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهرانمددکاری اجتماعی
کارشناسی ارشد13811384علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی تهرانمددکاری اجتماعی
کارشناسی13761380علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی تهرانمددکاری اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدهیات علمی
13801398بهزیستیمددکار اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی فردی
مددکاری اجتماعی گروهی
مددکاری اجتماعی جامعه‌ای
مدیریت خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی سالمندی
مددکاری اجتماعی کار با خانواده
مددکاری اجتماعی مداخله در بحران
مهارت‌های زندگی
آسیب‌شناسی اجتماعی
مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران و جهان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مددكاري اجتماعي-آسيب هاي اجتماعي
مددكاري اجتماعي- زنان و خانواده
مددكاري اجتماعي- طلاق

اطلاعات تماس

babaeian.n [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )