دسترسی سریع
عباس ضیافتی بافراست

عباس ضیافتی بافراست

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
پسا دکترا13951397دانشگاه فنی دورتموند آلمانمدیریت مجموعه های کلانشهری
دکترا13891394دانشگاه منچستر بریتانیاشهرسازی – برنامه ریزی شهر و چشم انداز
کارشناسی ارشد13811384دانشگاه تهرانشهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای
کارشناسی13771381دانشگاه فردوسی مشهدجغرافیا (کاردانی حقوق)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شناخت و تحلیل فضای شهری
مبانی و روشهای برنامه‌ریزی شهری
جامعه‌شناسی شهری
متون شهرسازی به انگلیسی
ارزیابی اثرات محیط زیست بر توسعه
European Planning (PLAN40712): University of Manchester
Planning Law (PLAN30072): University of Manchester
Planning Powers and Procedures (PLAN60021): University of Manchester
UK Spatial Planning (PLAN20011): University of Manchester
کارگاه برنامه ریزی شهری 2 (ارشد)
برنامه ریزی حمل و نقل شهری (ارشد)
برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای (ارشد)
توان و محدودیت ھای رشد و توسعه منطقه ای (ارشد)
پایان نامه ارشد :6 جاری
پایان نامه دکتری اکسترنال: 1 مختومه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شهرسازي
برنامه ريزي منطقه اي
مديريت منابع آب
برنامه ريزي حمل و نقل

اطلاعات تماس

abbas.ziafatibafarasat [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bafarasat/fa حیاط مرتاض، گروه شهرسازی
36228833 36228833
اتاق مجازی