دسترسی سریع
علیرضا بخشایش

علیرضا بخشایش

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه پوتسدام- آلمانروان‌شناسی بالینی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه علوم پزشکی ایرانروان‌شناسی بالینی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه علامه طباطباییروان‌شناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13891391دانشگاه یزدمدیر گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهداشت روانی
آسیب‌شناسی روانی
روان‌شناسی مرضی کودک
روان‌شناسی عمومی
متون روان‌شناسی به زبان‌های خارجی
روان‌شناسی فیزیولوژیک
مقدمات نوروپسیکولوژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روش هاي درمان روان شناختي
خانواده
ارزيابي هاي روان شناختي

اطلاعات تماس

abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abakhshayesh ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232053 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)