دسترسی سریع
محمد‌رضا بلانیان

محمد‌رضا بلانیان

استادیار، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه اصفهانفلسفه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه اصفهانفلسفه
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه اصفهانفلسفه

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم عقلی کرسی‌های ترویجی و تخصصی
13991401دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات
13951399دانشگاه یزدسرپرست دانشکده الهیات
13941396دانشگاه یزدرئیس بخش معارف اسلامی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کلام
فلسفه
معارف اسلامی
اخلاق اسلامی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فلسفه
كلام
معرفت شناسي
كلام جديد

اطلاعات تماس

balanian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/balanian/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233916 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )