دسترسی سریع
کاظم برزگر بفروئی

کاظم برزگر بفروئی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه علامه طباطباییروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه علامه طباطباییروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه آزاد یزدآموزش ابتدایی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روان‌شناسی تربیتی
روان‌شناسی کودکان استثنایی
روان‌شناسی اجتماعی
روان‌شناسی یادگیری
مسائل نوجوانان و جوانان
روش تحقیق
انگیزش و هیجان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روانشناسي تربيتي
روانشناسي يادگيري
اختلالات يادگيري
اصلاح رفتار

اطلاعات تماس

k.barzegar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/barzegar/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232120 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)