دسترسی سریع
کاظم برزگر بفروئی

کاظم برزگر بفروئی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه علامه طباطباییروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه علامه طباطباییروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه آزاد یزدآموزش ابتدایی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم تربیتی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم رفتاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روان‌شناسی تربیتی
روان‌شناسی کودکان استثنایی
روان‌شناسی اجتماعی
روان‌شناسی یادگیری
مسائل نوجوانان و جوانان
روش تحقیق
انگیزش و هیجان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روانشناسي تربيتي
روانشناسي يادگيري
اختلالات يادگيري
اصلاح رفتار

اطلاعات تماس

k.barzegar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/barzegar/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233571 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)