دسترسی سریع
عباس بهجت

عباس بهجت

استاد، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه اسکس انگلستانفیزیک لیزر
کارشناسی ارشد۱۳۵۷۱۳۶۳دانشگاه تهرانفیزیک لیزر
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه تهرانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951397دانشگاه یزدرئیس پردیس علوم
13911394دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک
13851391دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک
13821384دانشگاه یزدمعاون پژوهشی
13801382مرکز تحقیقات لیزررییس مرکز
13751379دانشگاه یزدمعاون دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک لیزر
اسپکتروسکپی لیزری
کاربردهای لیزر
آزمایشگاه لیزر
آزمایشگاه اپتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فوتونيك مواد آلي
انرزي هاي تجديد پذير (سلول هاي خورشيدي)
كاربردهاي ليزر

اطلاعات تماس

abehjat [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/behjat ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
3123۲۷۷۳ 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )