دسترسی سریع
محمد‌علی زارع چاهوکی

محمد‌علی زارع چاهوکی

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه شهید بهشتیمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش نرم‌افزار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
یادگیری ماشین
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
طراحی الگوریتم
تحلیل و طراحی سیستم‌ها
اقتصاد مهندسی
مهندسی نرم‌افزار پیشرفته
مهندسی نرم‌افزار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
داده‌كاوي و تحليل داده‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي
توصيه جامعه هدف در شبكه‌هاي اجتماعي

اطلاعات تماس

chahooki [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/chahooki ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
31232360 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)