دسترسی سریع
ریحانه چمنی

ریحانه چمنی

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه گیلانبیوشیمی
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه گیلانبیوشیمی
کارشناسی13811385دانشگاه گرگانزیست‌شناسی - گرایش دریا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981401دانشگاه یزدنماینده امور بین الملل در گروه زیست شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بیوشیمی ساختار
بیوشیمی متابولیسم
آزمایشگاه بیوشیمی
متون تخصصی زیست شناسی
بیوفیزیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مطالعه تركيبات ضد سرطان در محيط كشت
مطالعه تركيبات ضد سرطان در مدل حيواني
مطالعه بيوانفورماتيكي و ديناميك مولكولي
بررسي جهش در ژن هاي دخيل در سرطان

اطلاعات تماس

chamani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/chamani ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232652 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)