دسترسی سریع
ریحانه چمنی

ریحانه چمنی

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه گیلانبیوشیمی
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه گیلانبیوشیمی
کارشناسی13811385دانشگاه گرگانزیست‌شناسی - گرایش دریا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بیوشیمی و متابولیسم
بیوفیزیک و روش‌ها
زیست‌شناسی پرتو
فارماکولوژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي و مطالعه پپتيدهاي ضدرگزايي و ضد سرطان
شبيه سازي ديناميك مولكولي پپتيدها و پروتئين ها
بررسي جهش در ژن هاي دخيل در بيماري ها
مطالعه بيوانفورماتيكي ژنها و پروتئين هاي دخيل در بيماري ها

اطلاعات تماس

chamani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/chamani ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232652