دسترسی سریع
زهره چراغی

زهره چراغی

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه اصفهانتاریخ ایران اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه لیون فرانسهتاریخ ایران اسلامی
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۵دانشگاه اصفهانتاریخ

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش تاریخ
13821383دانشگاه یزدسرپرست مرکز مشاوره و بهداشت
13671369 مرکز فرهنگی بنیاد شهیدمدیر پیش دبستانی شاهد یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ اروپا در قرون وسطی
تاریخ ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان
تاریخ یونان و روم
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران
تاریخ ایران در دوره سامانیان، غزنویان و دیالمه
قرائت متون تاریخی به فارسی ۱، ۲
مسائل ایران‌شناسی ۲
کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن ایران
تاریخ هنر در تمدن اسلامی
تاریخ ایران از مغول تا صفویه
کلیات تاریخ ایران بعد از اسلام

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زمينه تاريخ آب

اطلاعات تماس

zohre.cheraghi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/cheraghi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
31233576 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)