دسترسی سریع
داود ابوترابی زارچی

داود ابوترابی زارچی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق- قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق- قدرت
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق- قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951398دانشگاه یزدرئیس بخش برق قدرت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حالت‌گذاری سیستم‌های قدرت
قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت
بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت
عایق‌ها و فشار قوی
طراحی پست‌های فشار قوی
بررسی سیستم‌های قدرت ۱
ماشین‌های الکتریکی ۲
مدارهای الکتریکی ۲
ریاضی
عایق‌ها و فشار قوی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هماهنگي عايقي شبكه هاي هيبريدي
ديناميك شبكه هاي هوشمند
بهره برداري شبكه هاي چند ناحيه اي
كاربرد روش‌هاي بهينه‌سازي در سيستم‌هاي قدرت نوين

اطلاعات تماس

d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/davoudabootorabi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
31233954
اتاق مجازی