دسترسی سریع
احمد دبیری

احمد دبیری

استادیار، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)مدرسی معارف گرایش اخلاق و عرفان اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۸۲موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)دین‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۵موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)الهیات و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدسرپرست پردیس مهریز
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم رفتاری کرسی های ترویجی و تخصصی و نماینده شورای علمی در کمیته دستگاهی
13921394دانشگاه یزد مدیر گروه معارف اسلامی
13881390موسسه صهبای یقینعضو هیئت مدیره
13821383دانشگاه معارفكارشناس گروه مبانی نظری اسلام

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اندیشه اسلامی ۱، ۲
آیین زندگی
كلام اسلامی۱، ۲
ادیان در قرآن كلام
بین‌الادیان
شبهات كلامی
آشنایی با ادیان
متون اخلاقی و تربیتی
فلسفه اخلاق
مبانی اخلاق اسلامی
انسان‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اخلاق و فلسفه اخلاق
كلام و فلسفه

اطلاعات تماس

dabiri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dabiri ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233567 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)