دسترسی سریع
شایسته دادفر‌نیا

شایسته دادفر‌نیا

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه شیرازشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۱۱۳۶۳دانشگاه میدل تنسی (MTSU) آمریکاشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۱دانشگاه استین پی استیت (APSU) آمریکاریاضی شیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم پایه
13971399دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی
13841385دانشگاه یزدمعاون پژوهشی
13751384دانشگاه یزدمدیر کل تحصیلات تکمیلی
13731376دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
توسعه روش هاي ميكرو استخراج مايع و جامد مبتني بر نانو ذرات
انتقال دارو به كمك نانو ذرات يا هيدروژل ها
حذف آلاينده هاي زيست محيطي
توسعه روش هاي اسپكتروسكوپي

اطلاعات تماس

sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dadfarnia ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232667 38210644