لینک های ضروری
علی‌اکبر دامکی علی‌آباد

علی‌اکبر دامکی علی‌آباد

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه صنعتی امیرکبیربرق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی امیرکبیربرق قدرت
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی امیرکبیربرق قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ماشین‌های الکتریکی
تحلیل سیستم قدرت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی و تجزیه و تحلیل ماشین آلات الکتریکی
انرژی‌های تجدیدپذیر
پویایی سیستم قدرت

اطلاعات تماس

alidamaki [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/damaki
https://pws.yazd.ac.ir/damaki ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۵
31232382 38200144