لینک های ضروری
اصغر دشتی رحمت‌آبادی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۶۱۳۷۰انستیتوی تکنوژی هند- رورکیمهندسی مکانیک (طراحی ماشین)
کارشناسی ارشد۱۳۵۹۱۳۶۱انستیتوی مرکزی طراحی ابزار (C.I.T.D) حیدرآباد- هندمهندسی مکانیک (طراحی ابزار)
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه صنعتی جواهر لعل نهرو- حیدر آباد- هند (J.N.T.U)مهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13861388دانشگاه یزدریاست گروه مهندسی مکانیک
13811383دانشگاه یزدنماینده تحصیلات تکمیلی گروه مکانیک
13781381دانشگاه یزدمعاونت آموزشی گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک
دینامیک ماشین
طراحی مکانیزم‌ها
یاتاقان و روغن‌کاری
دینامیک پیشرفته
هیدرودینامیک روغن‌کاری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تریبولژی
یاتاقان‌ها و روان‌کاری

اطلاعات تماس

dashti [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/dashti
https://pws.yazd.ac.ir/dashti/fa/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
۳۱۲۳۲۴۸۹ ۳۸۲۱۲۷۸۱