دسترسی سریع
اصغر دشتی رحمت‌آبادی

اصغر دشتی رحمت‌آبادی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۶۱۳۷۰انستیتوی تکنوژی هند- رورکیمهندسی مکانیک (طراحی ماشین)
کارشناسی ارشد۱۳۵۹۱۳۶۱انستیتوی مرکزی طراحی ابزار (C.I.T.D) حیدرآباد- هندمهندسی مکانیک (طراحی ابزار)
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه صنعتی جواهر لعل نهرو- حیدر آباد- هند (J.N.T.U)مهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13861388دانشگاه یزدریاست گروه مهندسی مکانیک
13811383دانشگاه یزدنماینده تحصیلات تکمیلی گروه مکانیک
13781381دانشگاه یزدمعاونت آموزشی گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک
دینامیک ماشین
طراحی مکانیزم‌ها
یاتاقان و روغن‌کاری
دینامیک پیشرفته
هیدرودینامیک روغن‌کاری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي جامدات-ياتاقان ها (طراحي و بر رسي عملكرد ياتاقان ها)

اطلاعات تماس

dashti [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dashti/fa/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232489 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)