دسترسی سریع
رویا دستجردی

رویا دستجردی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه یزدمهندسی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-Open Access Journal of Waste Management & Xenobioticsعضو هیئت تحریریه ژورنال "Open Access Journal of Waste Management & Xenobiotics"
1398-The Open Biotechnology Journalعضو هیئت تحریریه ژورنال "The Open Biotechnology Journal"
1398-The Sustainable Chemical Engineeringعضو هیئت تحریریه ژورنال "The Sustainable Chemical Engineering"
1392-BioMed Research International, USAعضو هیئت تحریریه ژورنال "BioMed Research International(IF:2.583)"
1397-Current Biotechnologyعضو هیئت تحریریه ژورنال "Current Biotechnology"
1397-Modern Materials Science and Technologyعضو هیئت تحریریه ژورنال "Modern Materials Science and Technology"
1396-Material Science and Engineering Journal (Remedy publication LLC, USA)عضو هیئت تحریریه ژورنال "Material Science and Engineering Journal"
1395-Advance Research in Textile Engineering (Austin Publishing Group)عضو هیئت تحریریه ژورنال "Advance Research in Textile Engineering"
1390-American Journal of Polymer Scienceعضو هیئت تحریریه ژورنال "American Journal of Polymer Science"
13971397Advanced Material Research and Nanotechnology, 2019, Rome, Italyعضو کمیته برگزاری "5TH International Conference on Advanced Material Research and Nanotechnology, 2019, Rome, Italy"

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تکمیل کالای نساجی و شیمی الیاف طبیعی (کارشناسی)
دروس تکمیل ۱ و ۲ (کارشناسی)
مطالب ویژه 1 (کارشناسی ارشد)
نانوبیوفناوری 2 (کارشناسی ارشد)
نانوبیوفناوری 1 (کارشناسی ارشد)
تولید و خواص الیاف غیرمعمول (دکتری 50 درصد)
مباحت ویژه (کارشناسی ارشد، گرایش شیمی و رنگ)
تکمیل پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مباحت ویژه (کارشناسی ارشد، گرایش الیاف)
نانوساختارها در فرایندهای تکمیلی (دکتری)
رهیافت ژرف و جامع در نانوفناوری و الگوریتمهای هوشمند 50 درصد (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نانو بيو منسوجات
محيط زيست، فرايندهاي سبز و كاهش مصرف آب و انرژي
نانوكامپوزيتها
اصلاح سطح و موارد ذكر شده در وب سايت لاتين

اطلاعات تماس

nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nanobiotex ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۵
31232685 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 14)