دسترسی سریع
بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

1. مفهوم مديريت از ديدگاه حضرت علي(ع)

سيدعارف اردستاني, بمانعلي دهقان منگابادي (1399)، چهارمين همايش ملي اسلام و ارزش هاي متعالي با تاكيد بر معناي زندگي، تهران (شماره: 22850)

2. ارزش هاي متعالي اسلام با نگرش به حيات طيبه

فروغ ضيغمي نژاد, بمانعلي دهقان منگابادي (1397)، دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي اسلام و ارزش هاي متعالي، تهران (شماره: 22835)

3. مقايسه تطبيقي تفسير لطائف الاشارات و تدويلات القرآن الكريم

سارا نادري بني, بمانعلي دهقان منگابادي (1395)، كنگره بين المللي زبان و ادبيات، مشهد (شماره: 12863)

4. بدا از ديدگاه متكلمان و فلاسفه اماميه

بمانعلي دهقان منگابادي, بتول علوي (1395)، كنگره بين المللي زبان و ادبيات، مشهد (شماره: 12864)

5. احكام و مصاديق زندان در اسلام با نگاهي اجمالي به قانون تعزيرات

ناهيد مطبوع, بمانعلي دهقان منگابادي (1395)، اولين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني - غدير، رشت (شماره: 12203)

6. بررسي سير تاريخي پژوهش هاي خاورشناسان انگليسي زبان درباره نهج البلاغه

زيور غضنفري كدنجي, بمانعلي دهقان منگابادي (1395)، اولين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني - غدير، رشت (شماره: 15500)