لینک های ضروری
علی دلاور خلفی

علی دلاور خلفی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه دولتی مسکوریاضی کاربردی (کنترل بهینه)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
13851387دانشگاه شهرکردمدیر گروه ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی ریاضیات
تحقیق در عملیات ۱، ۲
شبیه‌سازی کامپیوتری
برنامه‌ریزی پویا
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات مهندسی
بهینه‌سازی
تحقیق در عملیات پیشرفته
ریاضیات مالی
نظریه سیستم و کنترل حساب تغییرات و کنترل بهینه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل بهینه
بازی‌های دیفرانسیلی
مدل‌های بهینه‌سازی و نظریه صف

اطلاعات تماس

delavarkh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/delavarkhalfi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
31232706 38210695