دسترسی سریع
علی دلاور خلفی

علی دلاور خلفی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه دولتی مسکوریاضی کاربردی (کنترل بهینه)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و گروه بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیر دولتی و آزاد
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
13851387دانشگاه شهرکردمدیر گروه ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی ریاضیات
تحقیق در عملیات ۱، ۲
شبیه‌سازی کامپیوتری
برنامه‌ریزی پویا
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات مهندسی
بهینه‌سازی
تحقیق در عملیات پیشرفته
ریاضیات مالی
نظریه سیستم و کنترل حساب تغییرات و کنترل بهینه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كنترل بهينه
نظريه بازيها
رياضيات مالي
سيستم هاي صفي و شبكه ها

اطلاعات تماس

delavarkh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/delavarkhalfi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
31232706 38210695
اتاق مجازی