دسترسی سریع
علی دلشاد

علی دلشاد

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13951399دانشگاه علامه طباطبائیگردشگری
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه علامه طباطبائیمدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه علامه طباطبائیمدیریت جهانگردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت جهانگردی
1399-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
1400-دانشگاه یزدمجری طرح شناسایی و عوامل موثر بر زنجیره ارزش گردشگری و تقویت آن‌ها در استان یزد
1399-دانشگاه یزدمجری پروژه راه‌اندازی مرکز نوآوری گردشگری
13981400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری
13971398دانشگاه یزددبیر کانون تفکر گردشگری
13931397دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت جهانگردی
13911392مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد ۳۷ تهرانمدیر گروه جهانگردی
13901391مرکز آموزش صنعت جهانگردی تهران ۳معاون آموزش و مدیر گروه جهانگردی
13881391 بازرس هیئت مدیرهانجمن علمی گردشگری ایران
13861389 مدیر گروه بازاریابیشرکت آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی توسعه گردشگری
مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری
اقتصاد گردشگری
شناخت صنعت گردشگری
جغرافیای گردشگری
جغرافیای طبیعی و انسانی ایران
فن راهنمایی در گردشگری
کارآموزی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
مدیریت و برنامه ریزی فراغت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي توسعه گردشگري
بازاريابي گردشگري
گردشگري هوشمند
Tourism Competitiveness

اطلاعات تماس

alidelshad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/delshad ساختمان استقلال، اتاق ۲۱۲
31233693 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)